Audax doet dringende oproep aan kabinet

Audax doet dringende oproep aan kabinet

Audax Nieuw Fc.bmp.

boekwinkels weer open

verspreiding lectuur essentieel

“Beschouw verspreiding van lectuur als essentieel en laat boekwinkels hun deuren weer openen”

Audax, actief op het gebied gedrukte media en de landelijke distributie van kranten, tijdschriften en boeken en bekend van de winkelformules Bruna, AKO en The Readshop, heeft in navolging van uitgevers, distributeurs en brancheverenigingen een dringende oproep aan het kabinet gedaan om boekwinkels niet langer als niet-essentieel te beschouwen en toe te staan dat de boekwinkels hun deuren weer openen. Vanzelfsprekend zullen daarbij alle geldende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Algemeen Directeur Hubert de Leeuw van Audax: “We zijn van mening dat een laagdrempelige beschikbaarheid van lectuur (kranten, tijdschriften, boeken) een belangrijke rol vervult in het vormen van een mening en daarmee de vrijheid van meningsuiting ondersteunt. Nu het supermarktkanaal nog wel tijdschriften mag verkopen is niet alleen een vorm van oneerlijke concurrentie ontstaan, maar durven wij zelfs te stellen dat er inmiddels sprake is van censuur. In de supermarkt wordt immers een beperkt assortiment gevoerd, waardoor nu een groot gedeelte van de titels nu nergens verkrijgbaar is. Hiermee wordt indirect ook de persvrijheid, zoals bepaald in artikel 7 van de grondwet, aan banden gelegd.”

Met een verlenging van de winkelsluitingen komt bovendien de duurzaamheid van het lectuurstelsel op de lange termijn in gevaar. Winkeliers zijn in staat om door middel van verkoop in consignatie een zo breed mogelijk assortiment te voeren. Hiermee wordt het publiek in de gelegenheid gesteld zich zelf in vrijheid een mening over de inhoud te vormen en deel te nemen aan het publieke debat. Voor kleinere, specialistische uitgeverijen wordt het nu echter steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. Het zijn immers net hun titels die nu buiten het schap vallen.

De boekhandelaren, die vaak met hun winkels ook lokaal een belangrijke sociaal maatschappelijke rol vervullen, hebben eveneens weinig vlees meer op de botten na de winkelsluiting in de belangrijke decembermaand. En tot slot kunnen met minder winkelpunten de logistieke kosten niet langer worden gedragen door de distributeurs met als gevolg dat ook de noodzakelijke fijnmazige logistieke infrastructuur voor de brede beschikbaarheid van het fysieke boek niet langer overeind gehouden kan worden.

Audax heeft het kabinet gevraagd om een voorbeeld te nemen aan buurlanden Duitsland en België, waar boekhandels inmiddels als essentieel zijn aangemerkt. Ook heeft Audax verwezen naar een brief van de Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak (KvB) en het de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB) van 18 december. Daarin bepleiten zij dat boeken essentieel zijn voor de geest, net als de buitenschoolse ontwikkeling van kinderen en het loopje naar de winkel door ouderen, juist nu in deze uitzonderlijke tijden.

Andere berichten

Hoe kunnen we u helpen?

Al 45 jaar is Betapress de partner voor distributie voor uitgevers én retailers, waarbij persoonlijke aandacht, ervaring en flexibiliteit centraal staan.

088 – 1339800
klant worden